Przecinka /Mensur

→ Michał Zawada
→ 11.03.2016 – 11.04.2016
→ wystawa i publikacja

Wystawa „Przecinka” jest efektem półrocznego stypendium Michała Zawady w Akademie der bildenden Künste w Wiedniu i przeprowadzonych przez autora badań nad tworzeniem się studenckich bractw w elitarnych kołach uniwersyteckich na początku XX w. oraz idei męskiej siły i dominacji i jej roli w powstawaniu nacjonalistycznych ideologii. Zawada przywołuje męskie zabawy (tzw. menzurę), które, wsparte przez polityczne okoliczności, zamieniają się w brutalną siłę. Stawia jednocześnie pytanie o naturę jako świadka i nośnika pamięci traumatycznych wydarzeń. Integralną częścią wystawy jest książka „Mensur”, która łączy dokumentację fotograficzną archiwalnych materiałów z fotografiami i obrazami autora. Skonstruowany przez Zawadę cykl obrazów odnosi się do relacji ustanawianej pomiędzy procesem wytwarzania fantazmatycznej podmiotowości obrazu, a budowaniem tożsamości człowieka w kontekście historycznym i społecznym.

Fot. Michał Zawada

Książka “Mensur”
→ Autor: Michał Zawada
→ koncepcja wizualna: Michał Zawada, Michał Bratko
→ layout: Michał Bratko
→ koordynacja projektu: Kinga Nowak

→ wydawca: Museolab, Kraków 2015

→ nakład: 300 szt.