Natłok

→ Przemek Krzakiewicz
→ 9.12.2016 – 31.01.2017
→ kuratorka: Beata Seweryn

„Ruiny sprawiają, że myślimy o przeszłości, która mogła się wydarzyć i przyszłości, która nigdy nie zaistniała, kusząc nas utopijną wizją ucieczki od nieodwracalności czasu”. [Svetlana Boym]

Wystawa Przemka Krzakiewicza jest osobistym szkicem o percepcji architektury oraz o zależności powstałego w umyśle obrazu od przyjętego punktu widzenia. Tytułowe zjawisko,,natłoku” wiąże się z widzeniem peryferyjnym, dotyczącym przedmiotów znajdujących się na marginesach naszego pola widzenia. Ludzki mechanizm widzenia wyostrza obraz w centrum, natomiast obiekty na obrzeżach tracą ostrość konturów, zmieniają swój kształt, znikają. Dzieje się tak nie za sprawą oka, lecz mózgu. (fragment tekstu)
Beata Seweryn
Fot. Przemek Krzakiewicz

Finisaż wystawy “Natłok” Przemka Krzakiewicza, na fotografii Zbigniew Libera, kuratorka Beata Seweryn, fot. archiwum Widna